Το πιο σημαντικό ερώτημα όταν ξεκινάμε μία επιχείρηση είναι το πόσο θα μας κοστίσει?

Δείτε τις 3 τρείς πιο ευέλικτες προτάσεις Franchise εδώ.

1. Μικρό Κατάστημα
30-50 m²

Απαιτούμενος Χώρος από 30 έως 50 τ.μ.
Κατασκευή Καταστήματος σε συνάρτηση επιφάνειας από 6.000€ έως 10.000€
Χωρίς Διαρκή Δικαιώματα (Royalties)
Χωρίς Διαφημιστική Συμμετοχή
Χωρίς Δικαιώματα Εισόδου (Entry Fee)
Αποκλειστικότητα Περιοχής
Δυνατότητα με το κλειδί στο χέρι
Απαραίτητη Απασχόληση του Franchisee
Χρόνος Απόσβεσης 9 έως 12 μήνες

2. Μεσαίο Κατάστημα
50-90 m²

Απαιτούμενος Χώρος απο 50 έως 90 τ.μ.
Κατασκευή Καταστήματος σε συνάρτηση επιφάνειας από 9.000€ έως 12.000€
Χωρίς Διαρκή Δικαιώματα (Royalties)
Χωρίς Διαφημιστική Συμμετοχή
Χωρίς Δικαιώματα Εισόδου (Entry Fee)
Αποκλειστικότητα Περιοχής
Δυνατότητα με το κλειδί στο χέρι
Απαραίτητη Απασχόληση του Franchisee
Χρόνος Απόσβεσης 11 έως 14 μήνες

3. Μεγάλο Κατάστημα
90-130 m²

Απαιτούμενος Χώρος απο 90 έως 130 τ.μ.
Κατασκευή Καταστήματος σε συνάρτηση επιφάνειας από 11.000€ έως 15.000€
Χωρίς Διαρκή Δικαιώματα (Royalties)
Χωρίς Διαφημιστική Συμμετοχή
Χωρίς Δικαιώματα Εισόδου (Entry Fee)
Αποκλειστικότητα Περιοχής
Δυνατότητα με το κλειδί στο χέρι
Απαραίτητη Απασχόληση του Franchisee
Χρόνος Απόσβεσης 12 έως 16 μήνες